top of page
Autumn landscape with mountain, valley a

TOENDRA

terugbetalingsdienstverlening

bassuplier_GOED.png

TERUGBETALINGSDIENSTVERLENING TOENDRA

In deze vreemde tijden waarin ineens alles anders is dan wat we gewend waren, ervaren reisbedrijven de gevolgen van wetgevingen en daaruit voortvloeiende verplichtingen.
Ook de relatie tussen touroperators en reisagenten komt op een aantal punten onder druk te staan.

Touroperators moeten in deze periode met regelmaat reissommen terugbetalen aan consumenten. Als dit via een reisagent geboekt is, dan wordt gebruikelijk het bedrag door de touroperator aan de reisagent uitbetaald, die dit vervolgens, aangevuld met eigen verdiensten en/of aanvullende producten, weer terugbetaalt aan de consument.

De touroperator wil in deze tijden graag zekerheid dat de reisagent het bedrag ook echt terugbetaalt aan de consument. Mocht de agent wegens financieel onvermogen niet aan zijn verplichtingen kunnen voldoen, is in veel gevallen de touroperator dit bedrag alsnog verschuldigd aan de consument.
De agent wil op zijn beurt zekerheid hebben de touroperator inderdaad het bedrag direct overmaakt.

Touroperators vragen nu van reisagenten om de klantgegevens, waardoor ze rechtstreeks aan de consument het bedrag kunnen overmaken. Een reisagent wil natuurlijk zijn rol en positie behouden en zekerstellen en het is ook niet in de agentuurovereenkomst geregeld. De agent wil immers het bruto bedrag plus andere opslagen en diensten restitueren. Voor de consument helder in één bedrag en conform de specificatie op de (BAS) gewijzigde of geannuleerde reisovereenkomst.


Fadiro B.V. te Zwolle is de ontwikkelaar en leverancier van het reisbureau-dossieradministratiesysteem BAS. Zo'n 90% van de niet-touroperatorgebonden ANVR reisbureaus maakt gebruik van BAS.

​​Als geen ander is Fadiro thuis in de administratieve processen van de reisagent en wil hier graag een oplossing bieden voor beide partijen. Fadiro heeft als oprichter van Stichting Reisgelden Beheer Nederland de mogelijkheid om bovenstaande geldstromen tussen beide partijen onafhankelijk te beheren. In de afgelopen jaren heeft de stichting zijn bestaansrecht bewezen als betaalplatform voor iDeal klantbetalingen via verschillende online kanalen.

Hoe werkt dit?
De procedure laat zich heel eenvoudig en kort weer te geven:
1.    Touroperator betaalt de betreffende terugbetalingssom aan de stichting (SRBN)
2.    De stichting meldt ontvangst aan betreffende reisagent
3.    Reisagent maakt geld over aan klant
4.    Stichting maakt het geld over aan Reisagent.

Ad 1. Voor met BAS werkende reisagenten kan een touroperator de reissommen overmaken naar genoemde stichting. Die legt per boeking hiervan vast voor welk reisagent het bedrag is bestemd.
Ad 2. De stichting geeft aan de reisagent aan voor welk dossier het geld is ontvangen. De reisagent dient op basis daarvan de uitbetaling te verrichten aan de klant.
Ad 3. De reisagent maakt het geld over aan de bank en meldt dit aan de stichting als betaling op dossier is verwerkt. De stichting controleert in het betreffende dossier of het bedrag is overgemaakt.
Ad 4. SRBN maakt de betreffende reissom over aan de reisagent. De stichting rapporteert aan de touroperator welke bedragen zijn overgemaakt. Eventueel niet uitbetaalde bedragen kunnen weer terug naar de touroperator.

De werkzaamheden in de stichting worden uitgevoerd door Fadiro.
Fadiro berekent voor haar werkzaamheden een tarief aan de touroperator per terug te betalen reissom, met een vast minimumbedrag per jaar.

De reisagent betaalt een vast bedrag per jaar dat gelijk met het vaste basislicentiejaarbedrag voor BAS in rekening wordt gebracht.

De tarieven heeft Fadiro berekend op basis van de verwachte aantallen in combinatie met het gebruik van (deels te ontwikkelen) technieken, de medewerkers en de bankkosten.

In genoemde tarieven zijn ook alle kosten van de stichting (SRBN) inbegrepen.

Overeenkomst tussen touroperator, reisagent, Fadiro en SRBN
Voor het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden heeft Fadiro een zo eenvoudig mogelijke overeenkomst opgesteld tussen Fadiro/SRBN met de touroperator enerzijds en Fadiro/SRBN met de reisagent anderzijds.

Omdat het mogelijk niet alleen gaat om touroperators, maar ook andere dienstenverleners, spreken wij in de overeenkomsten van "Leveranciers".
Het initiatief om de dienstverlening aan te bieden ligt zoveel mogelijk bij de reisagent. Die bepaalt of deze werkwijze past in haar strategie. Dat is tenslotte ook de licentienemer van BAS.

Controle op werkzaamheden stichting
De processen voor de dienstverlening door Fadiro en SRBN worden dusdanig ingericht dat er fiatteringen op verschillende niveaus binnen de organisatie moeten plaatsvinden.
Daarnaast zal accountantskantoor MTH jaarlijks bij de jaarrekening een verklaring afgegeven. Tevens zullen zij jaarlijks bij goedbevinden van de administratie een mededeling afgeven waaruit blijkt dat de stichting haar dienstverlening correct heeft uitgevoerd.

Aanmelden
De touroperator/leverancier kan zich hier aanmelden. Na ontvangst van de gegevens wordt de dienstverleningsovereenkomst opgesteld en toegezonden.

 

De reisagent dient licentienemer te zijn van BAS en kan zich hier aanmelden. Na ontvangst van de gegevens wordt de dienstverleningsovereenkomst opgesteld en toegezonden.

Meer informatie
Op de volgende pagina geven wij meer uitleg over onze stichting.

theo@fadiro.nl
Telefoon Fadiro: 038-4537956

bottom of page