top of page
Autumn landscape with mountain, valley a

TOENDRA

terugbetalingsdienstverlening

DE DIENSTVERLENING

Stichting Reisgelden Beheer Nederland (SRBN) voert de terugbetalingsdienstverlening op de volgende wijze uit:

De administratie van deze dienstverlening wordt in de bestaande administratie van de stichting gevoerd. Specifiek voor deze dienstverlening is een apart bankrekeningnummer op naam van de stichting geopend, gescheiden van de andere diensten van de stichting.

De registratie van de uitbetalingen van reissommen door leveranciers wordt per leverancier en vervolgens per reisagent vastgelegd.

De reisagent wordt op de hoogte gebracht van de ontvangst van de betreffende reissom, zodat de reisagent over kan gaan tot uitbetaling aan de consument.

Na terugkoppeling door reisagent dat uitbetaling heeft plaatsgevonden en in BAS is verwerkt, gaat de stichting controleren of deze terugbetaling correct is uitgevoerd.

Na correcte uitvoer zal de stichting zo spoedig mogelijk de van de leverancier ontvangen reissom van betreffende boeking, overmaken aan de reisagent. Uitbetaling geschiedt door fiattering in het het administratiesysteem, waarna een betaalopdrachtbestand wordt aangeleverd aan de tekenbevoegde personen.

De tekenbevoegde personen voeren vervolgens de betalingen uit.

Na verwerking van de uitbetaling aan de reisagent, wordt de leverancier op de hoogte gesteld van deze uitbetaling en ontvangt tevens de actuele lijst van nog te betalen reissommen aan reisagenten.

bottom of page