top of page
Autumn landscape with mountain, valley a

TOENDRA

terugbetalingsdienstverlening

De stichting is in 2013 opgericht door Fadiro B.V., als reactie op het faillissement van OAD. Fadiro zag mogelijkheden in het beheren van de vooruitbetaalde reissommen van consumenten, om het risico dat touroperators lopen bij faillissement van een reisagent af te vangen. Een touroperator heeft leveringsplicht op het moment dat de consument aan de reisagent heeft betaald ook al heeft die touroperator het geld nog niet van de agent ontvangen.


Hoewel technisch heel goed te organiseren in combinatie met het reisbureau-dossieradministratiesysteem BAS, waren er vooral andere uitdagingen op het gebied van compliance en bankvergunningen die dan noodzakelijk zijn. Voor Fadiro zou een ongewenste situatie ontstaan in de flexibiliteit van Fadiro zelf, dat nu juist de kracht is van het systeem BAS.


Daarnaast nam SGR ook contact met ons op om ook een dergelijk derdengelden platform te willen bouwen met koppelingen naar BAS.


Voor ons redenen om het plan met onze stichting voorlopig te laten rusten.


Reisagenten kunnen in BAS gebruik maken van iDeal voor het laten betalen van de reissommen door de klanten. Dit kan door een koppeling met de iDealkassa van de eigen bank. Maar voor kleinere reisagenten is dit vaak een te kostbare tool. Daarom biedt Fadiro een centrale iDealtoepassing, waarbij de gelden dan via de stichting lopen. Uitbetaling aan reisagent vindt direct de dag na ontvangst op de rekening van de stichting plaats. De kosten zijn hierdoor substantieel lager voor de reisagent.


Het bestuur bestaat uit Gerda Land (voorzitter), Erik Land (secretaris), en Theo Hoving (penningmeester). Zij zijn tevens de directieleden van Fadiro.


De kosten van de stichting bestaan slechts uit de bankkosten die voortvloeien uit de iDeal-transacties. Hierdoor is er geen risico op insolventie bij de stichting zelf.


Ook voor de nieuwe activiteit Toendra zullen de kosten voor de stichting slechts bestaan uit de variabele bankkosten en worden verrekend met Fadiro, die een dienstverleningstarief bij de touroperators en reisagenten in rekening brengt en alle overige kosten voor haar rekening neemt.
Hiervoor is tussen Fadiro en de stichting is een overeenkomst hiervoor opgesteld.


Afhankelijk van de omvang en groei van de Toendra dienstverlening, zal de stichting telkens hierop anticiperen en waar nodig haar faciliteiten, structuur en waarborgen op uitbreiden. Daarnaast zal accountantskantoor MTH jaarlijks bij de jaarrekening een verklaring afgegeven. Tevens zullen zij jaarlijks bij goedbevinden van de administratie een mededeling afgeven waaruit blijkt dat de stichting haar dienstverlening correct heeft uitgevoerd.


Indien gewenst kan bij Theo Hoving (theo@fadiro.nl) de jaarrekening 2019 van de stichting worden opgevraagd.

 

bottom of page