top of page
Autumn landscape with mountain, valley a

TOENDRA

terugbetalingsdienstverlening

LEVERANCIERS

Indien een leverancier gebruik wil maken van de dienstverlening van Stichting Reisgelden Beheer Nederland, kan onderstaand aanmeldformulier worden ingevuld.

Na ontvangst van deze gegevens, maken wij de dienstverleningsovereenkomst op en bieden die ter ondertekening aan.

Als de overeenkomst door de stichting getekend weer retour ontvangen is, kan leverancier gebruik maken van de dienstverlening.

De overeenkomst is opgesteld met de Leverancier, de stichting en Fadiro B.V. als partijen.

Tarief

De overeenkomst wordt telkenmale voor één jaar afgenomen.

Voor de dienstverlening wordt door Fadiro B.V. aan Leverancier een vast jaarlijks basistarief van
€ 400,00 (exclusief BTW) en bij aanvang van ieder overeenkomstjaar te factureren.
Vervolgens betaalt Leverancier aan Fadiro een Tarief van € 6,15 (exclusief BTW) per aan reiziger te betalen reissom.

In het basistarief zijn 50 maal het tarief inbegrepen. Leverancier ontvangt na afloop van een maand voor het tarief een factuur, nadat de eerste 50 reissombetalingen zijn ontvangen. De betalingstermijn van de facturen bedraagt 14 dagen.

bottom of page