top of page

Stichting Reisgelden Beheer Nederland

Foundation for money governance in the Dutch travel industry

Stichting Reisgelden Beheer Nederland

Foundation for money governance in the Dutch travel industry

Stichting Reisgelden Beheer Nederland heeft haar activiteiten inzake een iDeal toepassing voor licentiehouders van het reisbureau-administratieprogramma BAS* per 1 april 2023 beëindigd.

Vanaf 1 april 2023 is de stichting vooralsnog niet meer actief in haar werkzaamheden.

* BAS is een reisbureau-dossieradministratiesysteem, ontwikkeld door Fadiro B.V. in Zwolle. Fadiro is met BAS marktleider in Nederland. Ruim 80% van de bij ANVR aangesloten Nederlandse reisbureaus maken gebruik van BAS.

Wie zijn wij?


Stichting Reisgelden Beheer Nederland
Rijnlaan 4
8032 BA ZWOLLE
 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59.18.17.45
Opgericht: woensdag 5 november 2013.


Formele beschrijving in de statuten van het doel van de Stichting Reisgelden Beheer Nederland:

De stichting heeft ten doel het in beheer nemen van gelden verband houdend met betalingen in het kader van gerealiseerde boekingen van particuliere- en zakelijke reizen, om deze gelden vervolgens te bestemder tijd uit te betalen aan de bij de betreffende boeking betrokken partijen/gerechtigden conform en ter uitvoering van de aan die boeking ten grondslag liggende afspraken, danwel de gelden te restitueren aan degene(n) die de gelden aan de stichting toevertrouwde(n), zomede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt. De stichting beoogt noch een onderneming te drijven, noch winst te maken.

Contact

Uw bericht ontvangen, dank u wel, u krijgt spoedig een reactie.


Privacy Statement

Uw contactverzoek middels bovenstaand formulier:

Uw gegevens worden worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan slechts de behandeling van uw contactaanvraag.

De stichting bewaart uw hierboven ingevulde persoonsgegevens slechts gedurende de noodzakelijkheid van het contact met u.

Daarna worden deze gegevens verwijderd. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. De werkzaamheden voor de stichting worden uitgevoerd door Fadiro B.V. te Zwolle. Tussen Fadiro B.V. en de stichting is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Uw iDealbetaling aan de stichting:

Bankafschriften kunnen ook persoonsgegevens bevatten*. Door uw iDealbetaling aan de stichting, zijn er persoonsgegevens van u in onze administratie bekend. De bankafschriften, evenals de bijbehorende boeking in onze financiële administratie moeten wij conform wettelijke eisen, zeven boekjaren bewaren. Daarna worden deze gegevens vernietigd.

 

* De informatie op bankafschriften bevat naast uw rekeningnummer de tenaamstelling zoals u bij uw bank bent geregistreerd. Veelal is dat uw geslacht, voorletters en achternaam.

Stichting Reisgelden Beheer Nederland is een initiatief van Fadiro B.V. te Zwolle.

Fadiro B.V. is ontwikkelaar en exploitant van het webbased reisbureau-dossieradministratiesysteem BAS.

 

 

Het bestuur van de Stichting is gevormd uit medewerkers van Fadiro B.V.

bottom of page