top of page

Stichting Reisgelden Beheer Nederland

Foundation for money governance in the Dutch travel industry

Stichting Reisgelden Beheer Nederland

Foundation for money governance in the Dutch travel industry

Stichting Reisgelden Beheer Nederland zal haar onderstaande activiteiten per 1 april 2023 beëindigen. Alle aangesloten reisbureaus zullen dan gebruik gaan maken van andere betaalmethoden voor u als klant.

Uw reissom veilig betalen via iDeal van
Stichting Reisgelden Beheer Nederland

 
Reisbureaus die gebruik maken van het reisbureau-automatiseringssysteem BAS*, hebben de mogelijkheid om hun klanten na reservering van een reis, te laten betalen met iDeal. Vaak is de iDeal koppeling geïntegreerd in de persoonlijke inlogpagina van de klant.
 
Reisbureaus kunnen kiezen voor een eigen iDeal toepassing, rechtstreeks gekoppeld aan de bankrekening van het reisbureau of voor een iDeal toepassing waarbij de betalingen via de Stichting verlopen.
In de tweede situatie ontvangt de Stichting uw betaling en zal deze doorbetalen aan het betreffende reisbureau. Direct na uw betaling met iDeal aan de Stichting, is uw reisbureau op de hoogte van uw betaling!
 
Doel van de Stichting is het ontvangen van reissommen en die doorbetalen aan de rechthebbenden.
Doordat dit slechts het enige doel van de stichting is, loopt u als consument geen risico's dat uw iDeal betaling niet bij het rechtmatige reisbureau terechtkomt.

* BAS is een reisbureau-dossieradministratiesysteem, ontwikkeld door Fadiro B.V. in Zwolle. Fadiro is met BAS marktleider in Nederland. Ruim 80% van de bij ANVR aangesloten Nederlandse reisbureaus maken gebruik van BAS.

Welke reisbureaus maken gebruik van de iDeal oplossing
van Stichting Reisgelden Beheer Nederland?

D-reizen
Reisbureau Vice Versa
Captain Cruise

Riks de Jong, Budel

TUI at Home

Reisburo Zuidlaren

Reisbureau Van Betuw

TravelXL Reisburo Van Oeveren

De Griekse Gids

VakantieXperts Panta Reizen
VakantieXperts Lanting

VakantieXperts Lunteren

Wie zijn wij?


Stichting Reisgelden Beheer Nederland
Rijnlaan 4
8032 BA ZWOLLE
 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59.18.17.45
Opgericht: woensdag 5 november 2013.


Formele beschrijving in de statuten van het doel van de Stichting Reisgelden Beheer Nederland:

De stichting heeft ten doel het in beheer nemen van gelden verband houdend met betalingen in het kader van gerealiseerde boekingen van particuliere- en zakelijke reizen, om deze gelden vervolgens te bestemder tijd uit te betalen aan de bij de betreffende boeking betrokken partijen/gerechtigden conform en ter uitvoering van de aan die boeking ten grondslag liggende afspraken, danwel de gelden te restitueren aan degene(n) die de gelden aan de stichting toevertrouwde(n), zomede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt. De stichting beoogt noch een onderneming te drijven, noch winst te maken.

Contact

Uw bericht ontvangen, dank u wel, u krijgt spoedig een reactie.


Privacy Statement

Uw contactverzoek middels bovenstaand formulier:

Uw gegevens worden worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan slechts de behandeling van uw contactaanvraag.

De stichting bewaart uw hierboven ingevulde persoonsgegevens slechts gedurende de noodzakelijkheid van het contact met u.

Daarna worden deze gegevens verwijderd. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. De werkzaamheden voor de stichting worden uitgevoerd door Fadiro B.V. te Zwolle. Tussen Fadiro B.V. en de stichting is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Uw iDealbetaling aan de stichting:

Bankafschriften kunnen ook persoonsgegevens bevatten*. Door uw iDealbetaling aan de stichting, zijn er persoonsgegevens van u in onze administratie bekend. De bankafschriften, evenals de bijbehorende boeking in onze financiële administratie moeten wij conform wettelijke eisen, zeven boekjaren bewaren. Daarna worden deze gegevens vernietigd.

 

* De informatie op bankafschriften bevat naast uw rekeningnummer de tenaamstelling zoals u bij uw bank bent geregistreerd. Veelal is dat uw geslacht, voorletters en achternaam.

Stichting Reisgelden Beheer Nederland is een initiatief van Fadiro B.V. te Zwolle.

Fadiro B.V. is ontwikkelaar en exploitant van het webbased reisbureau-dossieradministratiesysteem BAS.

 

 

Het bestuur van de Stichting is gevormd uit medewerkers van Fadiro B.V.

bottom of page